Starten met aftrekposten

De tarieven uit dit artikel gelden voor 2024.

Ondernemersaftrek

Als ondernemer kun je hiervoor in aanmerking komen. De ondernemersaftrek bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Zelfstandigenaftrek: als je voldoet aan de voorwaarden mag je een bedrag van € 3.750,- van je winst aftrekken. 
  • Startersaftrek: Je krijgt startersaftrek, een bedrag van € 2.123,- (verhoging van de zelfstandigenaftrek), als je voldoet aan de volgende voorwaarden.
  • Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid: als je arbeidsongeschikt bent, is er een speciale regeling.

MKB winstvrijstelling

Na toepassing van de ondernemersaftrek kun je een percentage van de winst vrijstellen van belasting. Voor 2023 is dit 13,31%. Dit geldt voor elke ondernemer. Je hoeft niet te voldoen aan het urencriterium, maar moet wel officieel ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Meer informatie lees je hier.

Kleineondernemersregeling (KOR)

Als kleine ondernemer kun je in aanmerking komen voor de Kleineondernemersregeling, waardoor je geen BTW meer hoeft af te dragen. Je mag zelf bepalen of je als ondernemer hier gebruik van wilt maken indien je Nederlandse jaaromzet niet hoger is dan €20.000,- Hoe dit exact werkt en wanneer je er recht op hebt, lees je in dit artikel.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Investeer je als ondernemer in bedrijfsmiddelen? Dan kun je met de KIA een bedrag van de winst aftrekken. Als je in 2024 tussen € 2.846 en € 387.580,- investeert, kun je in aanmerking komen voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De KIA is een percentage van je investeringen en de hoogte van je aftrek hangt dus af van het door jou geïnvesteerde bedrag. Je vindt hier meer informatie over de KIA.

Meewerkaftrek

Werkt jouw fiscale partner mee in je bedrijf? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de meewerkaftrek. Voorwaarde is dat je voldoet aan het urencriterium en dat je fiscale partner minimaal 525 uur onbetaald meewerkt in je bedrijf. De arbeidsvergoeding die je daarvoor betaalt moet minder zijn dan € 5.000,-. Je fiscale partner mag bovendien niet bij je in loondienst zijn, er mag ook geen sprake zijn van een fictief dienstverband. Meer informatie over de meewerkaftrek vind je hier.

Fiscale oudedagsreserve (FOR) en lijfrenteaftrek

Het is niet meer mogelijk om binnen je onderneming een FOR (Fiscale oudedagsvoorziening) op te bouwen. Als ondernemer kan je nog wel een deel van de winst gebruiken om vanuit privé een fiscale vriendelijke lijfrenteverzekering af te sluiten ten behoeve van een pensioenvoorziening (derde pijler). De jaarlijkse inleg is dan, binnen de jaar- en reserveringsruimte, binnen de inkomstenbelasting aftrekbaar.

Stakingsaftrek en stakingslijfrenteaftrek

Als je (gedeeltelijk) stopt met je bedrijf, kom je mogelijk in aanmerking voor stakingsaftrek. Je betaalt dan minder belasting over de stakingswinst. Onder bepaalde voorwaarden kun je de stakingswinst onbelast omzetten in een lijfrente (stakingslijfrenteaftrek).

Huur-, zorg-, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Jij hebt als zzp'er, gewoon recht op toeslagen als jij niet boven de inkomensgrens en vermogengrens komt. Let er wel op dat je inkomen als zzp'er sterk kan wisselen, waardoor het voor kan komen dat je het ene jaar wel, en het volgende jaar geen recht hebt op toeslagen. Bereken via deze link of jij recht hebt op (een van de) toeslagen.

Bijzondere subsidies

Voor veel specifieke gevallen zijn er subsidies. Dat zijn er teveel om hieronder allemaal te noemen. Je vindt hier een overzicht van alle subsidies per onderwerp.

Handboek ondernemen Belastingdienst

Download hier de meest recente versie van het Handboek Ondernemen van de Belastingdienst en lees handige tips, informatie en handvatten om succesvol te ondernemen. Klik hier voor de versie van vorig jaar bij onze downloads.

Agenda

16 september

Succesvol online

19.00 uur
Online

Netto inkomen calculator

Wil je snel weten wat je netto over zal houden als startende ondernemer? Bereken dan jouw besteedbaar inkomen via onderstaande calculator.

Blog

Pensioen opbouwen zonder direct pensioen op te bouwen

Martijn Pennekamp

Dat je als startende ondernemer er goed aan doet om ook na te denken over je pensioen lijkt mij een no-brainer. Waar ik echter in de praktijk tegenaan loop is dat ik niet precies weet hoeveel ik ieder jaar kan storten in mijn pensioen. Ik weet eigenlijk pas eind december hoeveel inkomen ik heb gerealiseerd in het jaar en kan dan pas een bedrag bepalen om in te leggen in mijn pensioen.

Terug naar overzicht